Dansk
Português
Foreningen: Spiritistiske Association Allan Kardec           
Forside
Om Spiritismen
Spiritismen ifølge Allan Kardec

Den spiritistiske lære kommer fra højt udviklede ånder via medier. Det formidlede materiale blev samlet og organiseret i 1800 tallet af den franske underviser og videnskabsmand Allan Kardec.

Hvad er Spiritisme?

Spiritismen ifølge Allan Kardec

Den spiritistiske lære indeholder aspekter af både filosofi, videnskab og religion.

Den filosofiske del giver en dybere livsanskuelse og helhedsforståelse belyser spørgsmål som "hvor kommer vi fra", "hvor tager man hen efter døden" eller "hvad er mit formål i verden".
 
Den videnskabelige del af den spiritistiske lære retter sig mod at forklare og forstå de mediumistiske fænomener, dvs. fænomener, der er formidlet gennem medier fra højtudviklede ånder. Alle disse fænomener (inklusiv de mest ekstraordinære eller underlige) forstås som naturlige. Intet er overnaturligt ifølge spiritismen.

Den religiøse del har til formål at formidle den moral, der fremgår af det Kristne budskab i dets enkle, rene og kærlige form. 

Den spiritistiske doktrin er enkel og uformel, uden klerikale hierarkier, ceremonier eller sakramenter. Det vil sige uden ritualer, alter, røgelse, specielle dragter eller andre uvedkommende manifestatio.
 Hvad er grundlæggende i den Spiritistiske lære?

Guds eksistens.
Gud er den højeste intelligens, første årsag til alt. Gud er evig,
uforanderlig, immateriel, unik, almægtig, fuldstændig, retfærdig og god.

Sjælens udødelighed. Sjælen eller ånden er skabelsens intelligens, der er skabt individuelt for at udvikle sig gennem egen anstrengelser for at opnå fuldkommenhed.  Vores sjæl er skabt før vores fødsel og den bliver ved med at eksisterer også efter vi diskarnerer, altså dør.

Reinkarnation. Sjælen som er skabt uvidende og enfoldig, kan tage beslutninger om og skabe sin egen skæbne. Sjælen kan beslutte at bruge sin fri vilje og gøre det muligt at vælge mellem det der er godt og det der ikke er godt for ens formål. Sjælen kan udvikle sig, forbedre sig, blive endnu bedre, renere og fuldkommen på samme måde som en der uddanner sig for at lære mere. Både moralsk og intellektuel udvikling opnås gennem læring baseret på mange inkarnationer, idet mange inkarnationer er nødvendige for at fuldende læringen.
Vi kan ikke huske vores tidligere inkarnationer, men hvis vi kunne det, ville vi huske både vores egne lidelser og de lidelser vi har påført andre. Dermed ville vi have svært ved f.eks. at omgås vore tidligere fjender.  Vores nuværende familier er ofte sammensat af mennesker der var en del af vores fortid, altså tidligere inkarnationer. Nogle af dem var vores venner, andre fjender. De er til stede i den nuværende inkarnation for at give mulighed for gensidig forsoning. 
Reinkarnation er dermed en mulighed for forsoning og reparation gennem kærlighed til vore medmennesker.
Reinkarnationens mekanisme, beviser at Gud ikke straffer mennesker da vi selv er ansvarlige for vores lidelser gennem loven om aktion og reaktion.

Mulighed for at kommunikere med ånder. Ånderne er diskarnerede mennesker der opfører sig præcis som de var da de var inkarneret: gode eller dårlige, alvorlige eller legesyge, arbejdsomme eller dovne, 
dygtige eller middelmådige, ærlige eller løgnere. Ånderne er over alt og har hver deres gøremål. Ånderne kan kommunikerer med os når de har lyst, gennem medierne.

Flere beboede verdener. De forskellige verdener er beboede af de ånder der inkarnerer i dem.
Udvikling i disse verdener er afhængige af deres beboere.


​​Spiritistiske praksis

1 - Al spiritistisk praksis er gratis, i overensstemmelse med Evangeliets moralske principper: ”Giv frit, det du frit har modtaget”
 
2 -  Spiritismens praksis skal være enkel, uden nogen ydre tilbedelse, sammenstemmende med det kristne princip om, at Gud bør dyrkes i ånd
og sandhed.
 
3 - Spiritismen har ingen præstestand. I den spiritistiske praksis bruges hverken alter, billeder, tilbedelse af billeder, sakramenter, skriftemål,
syndsforladelse, processioner, ornamenter, alkoholiske eller hallucinogene midler, røgelse, tobak, talismaner, amuletter, horoskop, spådom,
pyramider, krystaller, kompasser eller andre objekter.
 
4 -  Spiritismen påtvinger ingen sine principper. Er man interesseret i at lære den at kende, bør man studere og undersøge den nærmere, før man eventuelt accepterer den.
​ 
5 - Mediumniteten, den evne som muliggør åndenes kommunikation med menneskene, er medfødt hos mange personer, uanset religion eller livssyn.
 
6 -  Praktisering af mediumistiske evner bør være baseret på den spiritistiske
lære og den kristne moral.
 
7 -  Spiritismen respekterer alle religioner og livsanskuelser, værdsætter alle bestræbelser på at udøve det gode og arbejder for fred og fælleskab mellem alle nationer, uanset race, hudfarve, nationalitet, tro, kulturel eller social status. Den erkender også at "et virkelig godt menneske er det som i højere grad følger retfærdighedens,kærlighedens og barmhjertighedens lov" (Evangeliet Ifølge Spiritismen, kapitel 17, item 3)
 

Hvor kan jeg læse mere om Spiritismen?
 

Du kan starte med at læse Allan Kardecs værker:
  1. ÅNDERNES BOG. Kan findes på dansk -Spiritismens grundlæggende bog. Bogen indeholder den spiritistiske læres principper om sjælens uddødeligheden, livets og menneskehedens udvikling.
  2. MEDIERNES BOG. Kan findes på dansk -Indeholder information om de forskellige type mediumistiske manifestationer, kommikations veje og relatoner mellem ånderne og os, medieskabets udvikling og udfordringer.
  3. THE GOSPEL ACCORDING TO THE SPIRITS. Kan findes på engelsk - Bogen omhandler Jesus lære ifølge spiritismen og hvordan man kan den lære kan bruges i det daglig liv.
  4. HEAVEN AND HELL. Kan findes på engelsk - Bogen indeholder information om den rejse fra det inkarneret liv til det spirituelle liv. Der forklares om Guddommelige retfærighedens mekanisme.
  5. GENESIS. Kan findes på engelsk - Genesis beskæftiger sig med at forklare forskellige tema, herunder: Guds eksistens, godt og ondts oprindelse, naturlige love, universets skabelse, jordens skabelse, menneskets skabelse og forbindelse mellem materien og sjælen.

Yderligere kan du finde flere bøger skrevet vha. automatskrift gennem medier som Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Yvonne Pereira, José Raul Teixeira, etc. samt bøger skrevet af Léon Denis, Gabriel Delanne og flere andre forfatter der skriver spiritistiske romaner, doktrinære bøger, poesi, historie og forskellige emner. 

Hvis du har mange spørgsmål efter du har læst ovenstående, er det kun godt. Det er et tegn på at du forsøger at finde en rationel forklaring på livets mening. Du kan finde mange svar i de listede bøger samt ved at opsøge et spiritistisk center. Du er velkommen til at besøge os hver tirsdag. Læse mere udner aktiviteter.


Om Allan Kardec
HIPPOLYTE LÉON-DENIZARD RIVAIL -
(ALLAN KARDEC)  

Hippolyte Léon-Denizard Rivail, eller Allan Kardec, blev født den 3. oktober 1804 i Lyon, en fransk by, i en traditionel familie. Han gik i skolen i Sweiz i Yverdum og blev senere elev af pædagogen Pestalozzi.

Allan Kardec var medlem af forskellige videnskabelige akademier såsom Academie Royale d'Arras, og mellem 1835 og 1840 tilbød han gratis undervisning i bl.a. kemi, fysik, anatomi og astronomi til interesserede studerende.

Kardec har publiceret flere bøger om læring og pædagogik. Omkring 1855 gik Allan Kardec i gang med at undersøge og forstå åndernes anvisninger. Han var skeptisk over for disse anvisninger og analyserede dem baseret på sine iagttagelser af dem og ved at undersøge hvilke filosofiske konsekvenser de havde.

Kardec så i anvisningerne konturerne af nye naturlige love der styrer den synlige og usynlige verden.

Kardec genkendte naturens kraft i disse love, idet naturens kraft kaster lys over mange af vores problemer. Derved anerkendte Kardec også den religiøse betydning af disse love.

Kardecs vigtigste spiritistiske værker består af: 1) "Åndernes bog" - den filosofiske del af hans værker, der blev udgivet på fransk første gang den 18.april. 1857. 2)
"Mediernes bog" - den videnskabelige og praktiske del, januar 1861. 3)
”The gospel according to the spirits" - den moralske del, april 1864. 4)
"Heaven and hell", august 1865 5)
"Genesis", januar 1868 6)
"The spiritist magasine", spiritistiske blade. 

Den 1.april 1858 grundlagde Kardec den første spiritistiske forening ved navn: ”L’Association Parisienne d’Etudes Spirituelle".

Allan Kardec var gift med Amélie Gabrielle Boudet. Parret havde ingen børn.

Kardec døde den 31 marts 1869 i Paris.


““At være lykkelig er noget der sker i takt med at vi gør andre lykkelige"


Allan Kardec